Znění pravidel s obrazovou přílohou od 1.1.2010

Změny v kvalifikačních soutěžích pro rok 2010

Změny pravidel judo


Odkaz na stránky JMK
http://www.judo-jmk.cz/