JUDO OREL ŽIDLOCHOVICE
    Tréninky
  Další fotografie budou na: http://judoorel.rajce.idnes.cz/
  Turnaj Lutín - Květen 2013
Tohoto turnaje jsme se zúčastnili v počtu 13 závodníků. Dovezli jsme si 5 zlatých, dvě stříbrné a 4 bronzové medaile. Celkově jsme ziskali pohár za 3. místo ze všech oddílů.
Turnaj Lutín
  Víkendové soustředění 27-28.4.2013
Učastnilo se 50 dětí ze dvou oddílů.
soustředění
V neděli 3.února proběhl předem avizovaný turnaj spřátelených oddílů juda v orlovně v Židlochovicích. I přes skutečnost, že se nacházíme v chřipkovém období, byla účast mladých závodníků vysoká. Své bojové umění předvedli judisté z oddílů Lutína, Olomouce, Blučiny, Židlochovic, Žatčan a dvou oddílů z Brna. Mladým závodníkům z Židlochovic se podařilo získat mnoho medailí. Z toho 15 zlatých, 13 stříbrných, 9 bronzových v různých věkových a váhových kategoriích z celkového počtu 94 závodníku. Závěrem je třeba poděkovat všem, kteří se podíleli hladkém průběhu a na organizaci závodů.  Přátelský turnaj
V neděli 14.10. 2012 se uskutečnilo 3. ze čtyř kol rakouské ligy v městě Guntramsdorf, kterého se opět zúčastnili členové našeho ddílu. Výsledkem bylo 2x zlato, 2x stříbro, 4x bronz. I když účast našich závodníků byla o něco menší než v předchozích kolech (termín konání turnaje-neděle, délka trvání - celý den), rozhodně neohrozila velmi dobré umístění oddílu v průběžných výsledcích. Oddíl si stojí v průměru ze tří kol na 8.místě z celkového počtu 40 oddílů. Závěr patří gratulaci všem zúčastněným a velké díky rodičům a příbuzným, kteří mladým judistům byli oporou. Guntramsdorf
6.10. 2012 se konalo GRAND PRIX v Povážské Bystrici. Byl to turnaj s mezinárodní účastí, kterého se na základě pozvání slovenských pořadatelů zúčastnili i naši mladí judisté. Na Slovensko odjelo spolu se svými rodiči a trenéry 17 judistů.
Celkově se oddíl umístil na 11 místě z celkového počtu oddílů 37 se ziskem 2 zlatých, 1 stříbrné, 1 bronzové medaile, ostatní členové oddílu dosáhli v počtu 2 na 4 příčku, v počtu 3 na pátou příčku a v počtu 2 na sedmou příčku. V tipovací soutěži družstev se náš oddíl umístil na výborném 3.místě z celkově přihlášených 25.oddílů. Byla to první účast na takovém turnaji a dá se říci, že úspěšná. Mnoho zdaru do dalších zápolení.
Povážská Bystrica
Třetí srpnový týden se konalo tradiční soustředění našich judistů v areálu koupaliště ve Větřním u Českého Krumlova. Soustředění probíhalo v duchu tréninků, páskování a díky teplému slunečnému počasí bylo možné využít i naplno koupaliště. I přestože měli judisté nabitý program,našli si chvíle na odpočinek při hře ping pongu, volejbalu, relax při pobytu v sauně. Nechybělo i dobrodružství při plnění noční stezky odvahy.Celkově se soustředí vydařilo, nejen proto, že nedošlo k vážnému zranění,ale i proto, že se stmelil kolektiv a v paměti judistům zůstanou příjemné vzpomínky na kvalitně prožitý týden. Soustředění 2012
26.6.2012 Závěrečný táborák Závěrečný táborák
Dne 3. června 2012 se uskutečnil Přátelský turnaj spřátelených oddílů, kterého se zúčastnilo přes 140 judistů z Olomouce, Lutína, Blučiny, Židlochovic, dvou oddílů z Brna a Židlochovic. Vzhledem k vysoké účasti byl turnaj organizačně náročný, přesto proběhl bez závažných problémů a to díky všem, kteří se na průběhu závodů podíleli. Turnaje se zúčastnili judisté ve věku od 4 let do cca 14 let. Atmosféra byla více než přátelská a plná emocí. Turnaj se vydařil po všech stránkách a je příslibem dalších podobných akcí. Turnaj mládeže spřátelených oddílů
Dne 20.května 2012 proběhlo II.kolo rakouské ligy ve městě Krems, kterého se zúčastnilo 23 našich judistů. Tentokrát jsme se dopravili do Rakouska jak autobusem tak vlastní dopravou. I přes nižší počet zúčastněných jsme byli opět úspěšní a do vlasti si přivezli 2 zlaté, 3 stříbrné a 4 bronzové. V průběžném bodování oddílů jsme celkově na 5.místě. Děkujeme všem rodičům za pomoc při organizaci a podporu. Krems
Dne 12. května 2012 se uskutečnil Pražský pohár mladších a starších žáků, dorostenců a juniorů, kterého se zúčastnili Aleš Markel a Pavel Svačina, který obhájil 1. místo ve své váhové i věkové kategorii. Blahopřejeme. Praha
31. března 2012 se konal Středoevropský turnaj veteránů – tradiční Mistrovství Maďarska. Závody probíhaly v příjemném prostředí sportovní haly v městě Százhalombatta, které se nachází cca 25 km jihozápadně od centra Budapešti. Českou republiku za Judoorel Židlochovice reprezentovali dva judisté – Jiří Květon a Markéta Markelová, kterým se podařily do vlasti přivézt dvě bronzové medaile. Do Maďarska vyrazili v brzkých ranních hodinách v doprovodu Martina Suchánka a Michala Markela, kteří byli nejen psychickou oporou. Turnaj byl zastoupen závodníky z Maďarska, Ruska, Rumunska, Itálie, Slovenska, Bulharska, Srbska, Německa, Polska a České republiky. Více než 200 závodníků, ve věku od 25 let bojovalo na třech tatami. Turnaj měl velmi příjemnou atmosféru, probíhal ve jménu solidarity a přátelství. Mnozí účastníci využili turnaje k navázání nových přátelství, domluvě vzájemné spolupráce a předání zkušeností. Pro judisty z našeho oddílu znamenaly závody to nejcennější – zkušenost. Turnaj veteránu Maďarsko
V neděli 18.3.2012 se uskutečnil první ze čtyř turnajů rakouske ligy v rakouském Guntramsdorfu. Zúčastnilo se ho 28 našich judistů, kteří se dopravili na místo dění se svými rodiči vlastními auty a nebo autobusem. Neděle byla celkově náročná. Vážení probíhalo od ranních hodin postupně po ročnících, závody probíhaly na 3 tatami a sportovní hala byla plně zaplněna. Předpokládaný čas odjezdu se rapidně posunul do večerních hodin. Mladí judisté si zakusili své, i to však k závodům patří. Načerpali opět cenné zkušenosti. Mnozí byli vyčerpáni po celodenním čekání na svůj zápas, avšak zvládli se zkoncentrovat a své soupeře porazit. Výsledkem je 11 medailí (3 zlaté, 5 stříbrných a 3 bronzové).
Gratulace všem zúčastněným a díky za trpělivost rodičům a příbuzným.
Turnaj Rakousko

Další akcí, která přilákala širokou veřejnost do prostor zrekonstruované orlovny, byl seminář zaměřený na sebeobranu. Uskutečnil se 25. -26. 2. 2012. Mezi cca padesáti zúčastněnými byli příznivci bojových umění, ale i v této oblasti nezasvěcení nováčci. Seminář byl vedený zkušenými lektory a obsahově byl velmi pestrý. Byly předvedeny techniky s i beze zbraně. Na své si přišly jak ženy, tak i muži. Díky svému rozsahu dané tématiky a úspěšnosti semináře se pořadatelé dohodli na další spolupráci a tato akce nebude rozhodně poslední.

Seminář SEBEOBRANY

Dne 19.2. 2012 proběhl v dojo Orlovny v Židlochovicích turnaj spřátelených oddílů. Závody byly určeny nejmenším judistům, kterých přijela z Olomouce, Lutína, Blučiny, Brna, Žatčan a Židlochovic více než stovka. Judisté byli rozděleni dle věku a váhy do 26 skupin. Celý turnaj probíhal v příjemné atmosféře. Mladí judisté byli podporováni svými rodiči, trenéry a kamarády. Díky dobře zajištěné organizaci nevznikly žádné prostoje a turnaj měl hladký průběh. Poděkování patří i paní Marečkové, která zajistila lékařský dohled i trenérům, kteří se svými svěřenci přijali pozvání a turnaje se zúčastnili. Opět jedna ze zdařilých akcí a určitě nebyla poslední

Přátelský turnaj

VC Ostravy 2012 se neobešla bez účasti našich judistů. Termín závodů 11.-12.2. byl tento rok pro nás nešťastným, jelikož končily jarní prázdniny a mnoho judistů bylo se svými rodiči na dovolených. Přesto jsme měli svá želízka v ohni. Pavel Svačina vybojoval 1. místo a obhájil tak pozici mistra republiky ve své váhové a věkové kategorii z minulého roku. Jiří Holčapek závodil prvním rokem v kategorii starších žáků a vybojoval 5.-6.místo. Pro nejmladšího člena výpravy Aleše Markela byly tak velké závody velkou zkušeností.

Český pohár - OSTRAVA

Ve dnech 21.-22.1. 2012 se uskutečnily závody v rakouském Wimpassingu, kterých se účastnili 3 dorostenci a junioři z našeho oddílu. Očekávali jsme větší počet závodníků. O co menší počet jich ale celkově byl, o to vyrovnanější byly zápasy. Na turnaj jsme vyrazili v brzkých ranních hodinách, abychom stihli vážení na 9h. Závody probíhaly v místní sportovní hale. Kategorie našich judistů přišly na řadu až v odpoledních hodinách. Čekání bylo zdlouhavé a psychicky náročné. Výsledkem byly dvě stříbrné medaile. (Pavel Svačina a Šahen Bdojan). Celý den byl velice náročný. Poděkování patří panu Svačinovi za bezpečný odvoz a klukům za odvahu a bojovnost s jakou do zápasů nastupovali. 

Turnaj 4 zemí v Rakouském městě Wimpassingu.

Mikulášský turnaj mláďat a ml. žáků - Lutín Turnaj Lutín
Judisté potvrdili své kvality i v posledním kole v Rakousku, které se konalo 20.11. 2011 v městě Krems. Opět jsme se vypravili autobusem i auty ve větším počtu s doprovodem rodinných příslušníků, kterým patří velký dík za pomoc i psychickou podporu. Souboje probíhaly na 4 tatami a pro mnohé byly vyčerpávající, díky vysoké úrovni zúčastněných. Zpět do vlasti jsme přivezli 13 medailí.
Mladým judistům gratulujeme a již se těšíme na příští rok, kdy se pokusíme zajistit účast ve všech čtyřech kolech a vybojovat místa nejvyšší.
RAKOUSKO - Krems
Mladí judisté opět zabojovali a přivezli si domů 12 medailí ze závodu v rakouském městečku
Kottingbrunn, který se uskutečnil v neděli 16. října. V brzkých ranních hodinách se vydalo na
cestu autobusem i vlastní dopravou 31 mladých judistů spolu se svými trenéry a rodiči. Turnaj
se konal v příjemném prostředí místní školy. Souboje probíhaly současně na 3 tatami ve velké
tělocvičně. Počet účastníků byl vysoký a zahrnoval judisty nejen z Rakouska. Judisté z Judo Orel Židlochovice úspěšně reprezentovali Českou republiku a již se těší na další sportovní
klání v měsíci listopadu.

1.místa: Petr Vitula, Radek Pisk, Kateřina Shönwalderová, Matyáš Bulín
2. místa: Jiří Holčapek, Andrea Svobodová, Oliver Ondrušík
3. místa: Matěj Bagar, David Jochman, Daniel Lukš, Dan Mareček, Jana Štěpánková
RAKOUSKO - Kottingbrunn
Léto 2011
Soustředění ve Větřním u Českého Krumlova
Soustředění
28.6.2011 Závěrečný táborák Závěrečný táborák

Dne 15.5. 2011 proběhl v Orlovně v Židlochovicích turnaj spřátelených oddílů juda. Turnaj byl zaměřen na věkovou kategorii těch nejmenších, tzn. mláďat a mladších žáků. Účast mladých judistů byla vysoká. Na tatami spolusoupeřilo přes 80 judistů oddílů Židlochovic, Olomouce, Lutína, Blučiny a Žatčan. Celé klání bylo velmi pěkně organizačně zajištěno a obešlo se bez zranění. Judo Orel Židlochovice si do výčtu svých akcí může opět zařadit jednu zdařilou.

Přátelské utkání
17.4.2011 Český Pohár Hranice
Jiří Holčapek obsadil krásné 2. místo
Pohár Hranice
26.3.2011 Turnaj mláďat a ml. žáků - Lutín Turnaj Lutín
19.3.2011 Moravská liga 3.kolo Moravská liga
12.3.2011
Oddílový přebor mláďat a ml. žáků
2011 oddíl
12-13.2.2011 VC Ostrava -ČÉSKÝ POHÁR
1x bronz (Pavel Švec) 
VC Ostrava
28.01.2011 brigáda v dojo brigáda
   22.1.2011 Moravská liga Moravská liga
27.11.2010
Turnaj mláďat a ml. žáků - Lutín
Úspěšná výprava:
13 prvních míst
6 druhých míst
3 třetí místa
Lutín
21.11.2010
Oddílový přebor mláďat a ml. žáků
2010 oddíl
6.11.2010
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
velký úspěch:
2
x bronz (Veronika Švecová, Pavel Svačina) 
MČR starší žáci
28.9.2010 VC Ostrava
2x zlato (Švec, Švecová)
1x stříbro (Svačina) 
VC Ostrava
19.9.2010 XVIV. ročník mezinárodního turnaje GP BRNO JUDO
1
x stříbro (Jiří Holčapek), 1x bronz (Pavel Svačina)  
GP BRNO
24.6.2010 Závěrečný táborák Závěrečný táborák
23.5.2010 Přátelský turnaj mláďat Lutín Přátelský turnaj mláďat
8.5.2010 Mezinárodní velká cena v Kroměříži
2x stříbro, 1x bronz
MVC Kroměříž
1.5.2010 Turnaj v Hulíně
1x zlato, 1x stříbro, 1x bronz
Turnaj Hulín 
1.5.2010 Brigáda v dojo s tréninkem s filmy a se spaním. Všem zúčastněným děkuji za odvedený kus práce! :) Karel Brigádička v dojo
18.4.2010 Exhibice 2010 Exhibice 2010
20.3.2010 Turnaj v Břeclavi
2x zlato, 3x stříbro
Turnaj Břeclav 
14.3.2010 Přebor oddílu - mláďata a mladší žáci Přebor oddílu
13.2.2010 ČESKÝ POHÁR - HRANICE
Pavel Svačina obsadil 2. místo
Veronika Švecová a Tomáš Kunc
4. místa
ČP Hranice
Výzdoba pokojíků některých judistů Výzdoba
5.12.2009
VC Kostice

14 umístění: 4x zlato, 6x stříbro, 4x bronz
VC Kostice
21.11.2009 Šampionát mláďat
Uherské Hradiště
Pavel Švec po pěti vyhraných utkáních vybojoval první místo
Šampionát mláďat
7.11.2009 MČR st. žáci
Mohelnice
Pavel Svačina i Veronika Švecová se umístili na 4.místě. Oběma o kousek uteklo 3. místo.
Tomáš Strejček pro nemoc nestartoval.
MČR st. žáci
17.10.2009 Kvalifikace na MČR st. žáci
Zlín
Pavel Svačina - přeborník 3 krajů a přeborník Jihomoravského kraje vyhrál postup na MČR

Veronika Švecová - 3 místo v přeboru 3 krajů a přeborník Jihomoravského kraje vyhrála postup na MČR

Tomáš Strejček - 2 místo v přeboru 3 krajů a přeborník Jihomoravského kraje vyhrál postup na MČR

Pavel Švec - po pěti vyhraných utkáních získal
1 místo v turnaji mláďat

Všem Gratulujeme!
Kvalifikace MČR
     
26.9.2009 Přebor oddílu se zkouškami na KYU Přebor oddílu
26.9.2009 Kvalifikace na MČR ml. žáci Dědice
Postupuje Michal Mátl a Karolina Říkovská
Kvalifikace MČR
20.9.2009
XVIII. ročník mezinárodního turnaje GP BRNO JUDO
2x stříbro
Karolina Říkovská a Pavel Švec
Velkým úspěchem je i 4 místo Michala Mátla, který měl nejnabitější váhu v počtu 40 závodníku. Po 4 vyhraných utkáních ho zastavil až polský závodník.
GP BRNO
16.8.2009 - 22.8.2009
Soustředění ve Větřním u Českého Krumlova
Soustředění
25.6.2009 Závěrečný táborák Táborák
2.5.2009 Memoriál Uherský Brod
1
x stříbro
3x bronz
Turnaj Uherský Brod
1.5.2009 - Někteří z nás přišli na brigádu v dojo.

Všem účastníkům děkuji za pomoc. Karel
Brigáda v dojo
18.4.2009
Pohár osvobození Tvrdonic
3
x zlato
3x stříbro
2x bronz
Turnaj Tvrdonice
284.3.2009
Turnaj - Blansko
5x zlato
1x stříbro
5x bronz
Turnaj v Blansku
14.3.2009
Turnaj - přeborník oddílu
V různých váhových kategoriích se stali přeborníci oddílu:
Lukáš Absolon, Jakub Šafařík, Petr Wolinger, Roman Koláček, Jakub Joch, Masopustová Martina, David Meloun, Tomáš Strejček, Veronika Švecová, Patrik Steingart a Pavel Švec
Přeborník oddílu
Trénik - březen 2009 Trénink - březen 2009
6.12.2008
Mikulášský turnaj - Kostice

Krásných 5 zlatých medailí a 1x stříbro
Kostice
Páteční kurz sebeobrany Sebeobrana
25.10.2008
BENAPO CUP - Tvrdonice
4x zlato
3x stříbro
2x bronz
BENAPO CUP - Tvrdonice
18.10.2008
Mistrovství republiky mladší žákyně
MČR mladší žákyně
27.9.2008 Malá exhibice oddílu
21.9.2008
XVII. ročník mezinárodního turnaje  JUDO
2x zlato - Veronika Švecová, Karolina Říkovská
1x stříbro - Patrik Steingart
1x bronz - Pavel Švec
GP BRNO
13.9.2008
Přebor 3 krajů - starší žáci
Postup na republiku - Viktor Steingart
1x zlato v JMK - Viktor Steingart
1x bronz v JMK - Tomáš Strejček
Přebor krajů st.žáci
17.8.2008 - 23.8.2008
Soustředění ve Větřním u Českého Krumlova
Soustředění
12.4.2008
Mezinárodní velká cena v Kroměříži

1x stříbro, 2x bronz
Mezinárodní velká cena
Kroměříž
12.4.2008
Mistrovství republiky mladší žáci

1x bronz
Pavel Svačina se umístil na třetím místě.
Gratulujeme!
MČR mladší žáci
5.4.2008
III. Ročník poháru osvobození Tvrdonic
4x zlato, 6x stříbro, 3x bronz.
Také jsme získali jako nejlepší družstvo pohár osvobození

III. Ročník poháru osvobození Tvrdonic

15.3.2008 (Brno - Vodova)
Přebor JM kraje mladších žáků a žákyň
Postup na mistrovství republiky:
Tomáš Lauterbach, Ladislav Kočí, Pavel Svačina
Karolina Říkovská, Veronika Švecová
Krajský přeborník:
Pavel Svačina, Veronika Švecová
2. místo Tomáš Lauterbach
Přebor JM kraje ml.žáci a žákyně
14.2.2008
Trénink
Trénink 14.2.2008
9.2.2008
VC Hutník (7.ročník)
6x zlato, 2x stříbro, 3x bronz.
Závody Veselí nad Moravou 9.2.2008
2.12.2007
Mezinárodní turnaj v rakouském Kapfenbergu.
Judisté přivezli skvělých 11 umístění:
1 zlato, 5x stříbro, 5x bronz.
Závody - Rakousko (Kapfenberg) 2.12.2007)
3.11.2007
Přípravky Brno - Vodova
7x zlato, 4x stříbro, 4x bronz.
Závody Brno - Vodova 3.11.2007