HASAMI ŽIME

 Uke je ve vzporu klečmo, tori vsune levou ruku, palce dovnitř kimona, pod soupeřův krk a dlaní pravé ruky tlačí na soupeřova záda. Levou nohu přemístí na pravou stranu soupeřovy hlavy a tahem levé ruky a snížením svého těžiště škrcení dokončí.