KO UČI GAKE

 

Uke se pohybuje v nízkém obranném postoji. Tori ho jedním nebo více kroky v cugi aši donutí vykročit pravou nohou - obr. 1. Levou paží tori zatáhne ke svému boku tak, aby uke přenesl svou hmotnost na patu pravé nohy. Současně svou pravou vykročí hluboko mezi nohy soupeře. Pravou rukou jej uchopí za nohavici na zadní straně stehna - obr. 2.

Levou rukou tori ukeho stále přitahuje k sobě. Pravou nohou zahákne jeho pravou patu. Pravou paží soupeře pevně přitáhne ke svému břichu a zároveň se předklání. Uke ztrácí stabilitu - obr. 3.

Hod tori dokončí pokračujícím tlakem celého trupu a protipohybem zaháknuté dolní končetiny. Paže udržují po celou dobu pevný kontakt toriho břicha ke stehnu soupeře - obr. 4.

 Důležité body:

1.  Uke musí být vychýlený tak, aby nemohl uniknout přenesením své hmotnosti z pravé na levou nohu.

2.  Kontakt břicha toriho s vnitřní stranou stehna ukeho nesmí být přerušen (kari aši).