UKI WAZA

Velkým kruhovým pohybem tori vychýlí ukeho vpravo vpřed, unožením levou zablokuje jeho pohyb a využívaje energie pádu svého těla, jej hází za sebe. Oba soupeři jsou v pravém přirozeném postoji, tori oběma pažemi ukeho důrazně zatáhne vlevo vpřed - obr. 1. Aby rychle obnovil rovnováhu, vykročí uke pravou vpřed, tori ustoupí levou a vychýlí jej vpravo vpřed -  obr. 2. V okamžiku kontaktu se soupeřem tori rychle ukročí vpravo a levou nohou sklouzne před pravou nohu ukeho, otáčí se na levý bok a padá před soupeře, kterého hází ve směru vychýlení - obr. 3.

Hod je výsledkem správného vychýlení soupeře spolu s dokonalým využitím energie pádu těla toriho. Nejedná se o pouhé stažení soupeře na zem silou paží.

Při vlastním hodu je důležitá práce levé paže, která táhne ve velkém oblouku. Chodidlo pravé nohy je opřeno o tatami, levé stehno blokuje nárt ukeho, přičemž je tori levým malíkem nohy, loktem a kamenem v kontaktu s podložkou.

 

Poznámka:

Při nácviku chvatů skupiny sutemi waza je zapotřebí mít stále na mysli bezpečnost cvičících. Trenér dbá na dokonalé vychýlení ukeho, aby těžiště padajícího těla v dalších fázích chvatu (nástup, hod) se pohybovalo po kruhové dráze. Nerespektování této zásady vede k úrazům ramen, páteře a klíčních kostí.