SUKUI NAGE

 

Uke drží v pravém úchopu a pokouší se o otok pravým bokem, tori naopak drží v levém úchopu - obr. 1. Tori vychyluje ukeho vlevo před a snaží se vyvolat jeho reakci vzad. Současně přemístí levou nohu hluboko až za obě nohy soupeře - obr. 2. Pak oběma pažemi soupeře obejme. Pravou ho drží v podkolení jeho pravé nohy, levou uchopí šikmo přes břicho až  za stehno levé nohy z vnější strany - obr. 3. Vychýleného ukeho tori nadzvedne a hází ho vzad přes levou nohu - obr. 4.

 Důležité body:

1. Když tori zakračuje za ukeho, musí být uke správně vychýlený na své paty. V opačném případě se tori vystavuje nebezpečí útoku soupeře.

2. Při hodu tori zvedá soupeře prudce oběma pažemi.

Poznámka:

Při variantě útoku tori nedrží rukou nohavici ukeho, ale prudkým naražením levého boku do soupeře, jej sráží napjatou levou paží šikmo vzad.