KO SOTO HARAI

 

Tori útočí vpravo chvatem uči mata. Ukemu se podařilo uniknout z chvatu vykročením pravou, přičemž pažemi toriho odtlačuje - obr. 1. Tori rychle vysune pravou nohu z rozkroku soupeře a zakročí za jeho levou nohu. Pravou rukou ho přitahuje k sobě a levou tlačí vzad - obr. 2.

Jakmile je uke vychýlený vlevo vzad, tori mohutným švihem pravé končetiny podmetá jeho levé podkolenní - obr. 3.

Hod dokončí tori důrazným zatažením svou pravou paží ke svému pravému boku a protažením podmetu do krajní polohy, kdy uke padá přímo vzad - obr. 4.

 Důležité body:

1.  Správný okamžik útoku trvá velmi krátce, a proto je důležité jeho správné načasování. Útok vede tori ve chvíli, kdy uke dokročil na pravou a přenáší svou hmotnost na patu levé nohy.

2.  Jestliže tori nestihne provést podmet ve správném okamžiku, může pokračovat pádem šikmo za soupeře a provést tani otoši. Tori je při útoku v pravém postoji, uke v levém. V žádném případě však nemůže přerušit vychýlení soupeře vzad.