SUSO ŽIME 1 a 2  

Pravé škrcení provádí tori ze spodní pozice, když se uke snaží přejít do útoku přes jeho nohy. Velmi dobře lze tohoto škrcení využít v randori, když má uke uvolněné kimono. Konec límce uchopí tori nadhmatem levou rukou, pravou pak podhmatem, prsty dovnitř - obr. 1.

Pravou nohou tori ukeho od sebe odtlačí a do uvolněného prostoru se natočí pravým bokem, přičemž přemístí pravé předloktí pod soupeřovo hrdlo. Škrcení tori dokončí důrazným tlakem obou paží proti sobě (nůžky) - obr. 2.  

Obrázky vpravo ukazují použití techniky suso žime, když je uke v parteru. Úspěch závisí především na momentu překvapení. Tori levou rukou uchopí konec svého levého límce kimona - obr. 1. Rychle přehodí límec za šíji ukeho - obr. 2.

Potom sklouzne levým zápěstím pod jeho krk a škrcení dokončí - obr. 3, přičemž ho může vychýlit tak, aby ukeho přitlačil k ploše zápasiště.