UCURI GOŠI

 

Tento chvat patří do skupiny ura waza (protichvaty). Lze ho použít, jestliže uke útočí chvaty uči mata, harai goši, seoi nage nebo i o soto gari.

Na pravém obrázku uke útočí pravým bočním chvatem. Tori snižuje své těžiště, levou paží objímá pás svého soupeře a přitahuje ho k sobě. Prudkým napnutím obou nohou v kolenou, prací břicha a obou paží tori vysoko zvedá

ukeho - obr. 2. V okamžiku, kdy ukeho nohy začnou klesat, natočí tori svůj levý bok - obr. 3. Tori dál levou paží přidržuje ukeho na svém boku a tahem pravé a předklonem ho hází před sebe - obr. 4.

 

Důležité body:

1. V okamžiku, kdy se uke vrací zpět k zemi, není zapotřebí velká síla, ale šikovné natočení boku.

2. Velmi dobře lze zaútočit ucuri goši, když se uke sám vrací z nezdařeného nástupu chvaty uči mata nebo harai goši.

3. Rovněž může tori provést ucuri goši, jestliže oběma pažemi obejme ukeho trup.