NIDAN KO SOTO GARI

 

Jestliže se torimu nepodaří při útoku ko soto gari nebo deaši harai správně vychýlit soupeře, umožňuje mu únik z chvatu přednožením pravé nohy - obr. 2.

Této příležitosti lze účinně využít, jestliže tori okamžitě levou nohou zaútočí podrazem na levou patu ukeho - obr. 3. Levou paží táhne tori ke svému boku, pravou důrazně zatlačí ukeho na jeho levou patu.

 Důležité body:

1.  Po nezdařeném prvním podrazu musí tori zaútočit na patu ukeho dříve, než se mu podaří přenést svou hmotnost na pravou nohu.

2.  Po celou dobu útoku paže pracují velice důrazně, aby byl uke neustále vychylován vzad.

 Poznámka k nácviku:

Opakovaný útok podrazem vyžaduje značnou dávku dovedností, je však výborným průpravným cvičením pro osvojení aši waza.

Nidan ko soto gari se v zápasové praxi často využívá v kombinaci s pravým

o soto gari.