KUBI NAGE

 

Je chvat, který je v metodické řadě korejských judistů zařazen do výuky na prvé místo. Také v našich metodických materiálech byl (TSM 1977) doporučen jako prvý chvat. Jeho předností byla snadnost, s jakou si jej začátečníci osvojí a úspěšnost jejich zápasové praxi. Bohužel to pak u nich vedlo k podcenění nácviku složitých chvatů (aši waza) a stalo se tak trvalým handicapem některých judistů této generace. Tori vychýlí ukeho vpravo vpřed tahem levou paží a zároveň pravou paží objímá jeho šíji a otáčí se k němu pravým bokem - obr. 1. Tori pokračuje v útoku důraznou prací obou paží při současné rotaci celého trupu, pravou nohou ukročí před pravou nohu ukeho - obr. 2. V závěrečné fázi tori přenese svou hmotnost na pravou nohu, prudce se předkloní a dokončí hod - obr. 3. Soupeř padán přímo před toriho, který je v ideální pozici pro pokračování útoku v ne waza držením kesa gatame - obr. 4.

 Důležité body:

1.  Při závěrečné fázi chvatu je nutné, aby špičky nohou toriho směřovaly vlevo, šikmo přes osu chvatu. Jedině tak může přenést dokonale svou hmotnost na pravou nohu, aby veškerá energie útoku směřovala správným směrem.

2.  V závěru útoku tori padá vedle ukeho, ne na něho. To by mohlo vést k jeho zranění.