SUMI OTOŠI

 

je chvat, který bývá v literatuře také nazýván kuki nage. Je typický tím, že tori při útoku nemá konat se soupeřovým bokem nebo nohama. K vychýlení a hodu soupeře musí tori dokonale využít jeho pohybu.

Oba soupeři jsou v pravém přirozeném postoji. Tori levou rukou uchopí ukeho pravou paži v ohbí lokte. Pravou rukou jeho levý rukáv pod loktem - obr. 1.  

Tori ustoupí levou a jedním nebo více kroky v cugi aši se snaží soupeře dostat do pohybu tak, aby přenesl svou hmotnost na pravou patu. Pravou paží ho nadzvedává, levou přitahuje ke svému boku - obr. 2.

V okamžiku, kdy uke přenesl plně svou hmotnost na pravou patu, tori sníží své těžiště a vykročí levou nohou nízko, těsně za jeho pravou patu. Levou paží ukeho přitahuje až ke svému boku, pravou ho zvedá a tlačí přímo vzad - obr. 3.

Prudkým napnutím obou nohou v kolenou a vzpřímením trupu za současného tlaku oběma pažemi vpravo vzad tori dokončí hod - obr. 4.

Důležité body:

1. K úspěšnému provedení chvatu je zapotřebí, aby tori rychle a citlivě koordinoval svůj útok s pohybem ukeho.

2. V okamžiku útoku, kdy tori ustoupí pravou nohou, musí okamžitě vykročit levou daleko a nízko vpřed, aby se bezpečně dostal pod těžiště soupeře. Levá noha toriho a trup ukeho musí v tento okamžik spolu tvoří písmeno „T“.

3. Při nástupu je tori vzpřímený, nesmí být předkloněný s vysazenými hýžděmi.

4. V závěrečné fázi využívá tori především energie svého prudkého vzpřímení těla, přičemž paže tento pohyb doprovázejí.