NIDAN KO SOTO GAKE

 

Jestliže se torimu nepodařilo ukeho hmotnost plně přenést na jeho levou nohu a uke uniká z chvat přednožením, tori pokračuje v útoku na soupeřovu pravou nohu. Důraznou prací obou paží se snaží udržet celou hmotnost ukeho na pravé patě a pravou nohu soupeře přizvedává a hází - obr. 3.

 Důležité body:

1.  Tori musí zaútočit dříve, než se uke stačí postavit zpět na levou nohu - obr. 2.

2.  Často se v zápasové praxi používá nidan ko soto jako následný chvat po osoto gari.            

Poznámka při nácviku:

Při nácviku chvatu zdůrazní trenér žákům rozdíly mezi použitím harai, gari a gake. Rovněž je vhodné si osvojit chvat ze souměrného úchopu za oba límce.