TE GURUMA 1

 

Různé způsoby provedení této techniky patří do základní výbavy všech gruzínských judistů, kteří ji přivedli k takové dokonalosti, že bylo prakticky nemožné je hodit některým z velkých chvatů.

Uke útočí pravým bočním chvatem. Tori úkrokem vpravo uhýbá ze směru útoku, přičemž sníží své těžiště. Levou rukou uchopí ukeho za nohavici v rozkroku a pevně ho přitáhne ke svému břichu - obr.1.  Prudkým napřímením nohou v kolenou a mohutným záběrem paží a celého trupu ukeho zvedá - obr. 2. Švihem levou nohou si tori pomůže ukeho dostat na vrchol hodu. V tom okamžiku změní směr tahu pravé paže prudce ke svému pravému boku a otáčí tak ukeho hlavu k zemi - obr. 3. Hod tori dokončí předklonem a soupeř padán před něho - obr. 4.

Důležité body:

  1. Aby mohl tori zablokovat útok ukeho, musí včas ukročit vpravo.
  2. 2. Až do okamžiku těsně před dokončením hodu musí tori být stále vzpřímený v pevném spojení svého břicha s bokem soupeře.

TE GURUMA 2

 

Uke nastupuje do chvatu přednožením levé dolní končetiny. Tori snižuje těžiště, přičemž vykročí pravou nohou tak, aby se dostal pod těžiště soupeře. Zároveň ho levou paží uchopí v rozkroku a přitáhne ke svému břichu - obr. 1.

Napřímením nohou, mohutnou prací paží a celého trupu tori zvedá ukeho vysoko až ke svému hrudníku - obr. 2.

Hod tori dokončí zakročením pravou nohou a předklonem. Pravou paží zatáhne ke svému pravému boku, levou udržuje soupeře v kontaktu se svým tělem, takže změní směr jeho pohybu k zemi - obr. 3.

Důležité body:

  1. Aby se chvat mohl zdařit, musí se tori přemístit v okamžiku útoku nízko pod soupeře.
  2. 2. Trup toriho je stále vzpřímený. Pevný kontakt toriho břicha s bokem ukeho je základní podmínkou úspěšného provedení.