KATA ŽUŽI ŽIME

 Prvý obrázek ukazuje způsob úchopu límce soupeře. Levou ruku tori zasune prsty dovnitř límce pod ukeho ucho, pravou rukou uchopí límec palcem uvnitř tak, aby malíková hrana pravé ruky tlačila na krční tepnu. Tori oběma rukama krátce zatáhne k sobě, napne límec soupeřova kimona a škrcení dokončí pokračováním tahu levou rukou, zatímco pravou zatlačí proti jeho krku - obr. 2.

Třetí obrázek ukazuje stejně škrcení provedené ze spodní pozice. Zde musí tori plně kontrolovat pohyby ukeho svými nohami. Levým bércem blokuje jeho břicho, pravým lýtkem umístěným přes jeho lopatky ho k sobě přitahuje. Rukama pracuje jako v základním provedení nebo jak je vyobrazeno, levou paží objímá pravou paži soupeře a drží levý límec, prsty uvnitř. Pravou rukou uchopí rovněž levou stranu límce, ale palcem uvnitř. Soupeře zatáhne, aby předklonil hlavu. V ten okamžik kruhovým pohybem přes jeho hlavu umístí pravou malíkovou hranu pod jeho pravé ucho a škrcení dokončí. Tato varianta se nazývá tomoe žime.

Na posledním obrázku je škrcení provedené ze strany, kdy tori klečí vedle ukeho. V tomto případě tori má ruce umístěné opačně. Levou rukou palec uvnitř, pravou prsty uvnitř kimona. Při dokončení může tori ukeho pro lepší kontrolu zalehnout.

Při obraně se snaží uke útočit proti paži, která je při škrcení nahoře. Dlaň umístí obránce pod loket útočníka, druhou se snaží kontrolovat jeho rukáv. Mohutným zatlačením dlaní za současného tahu druhou paží se snaží zrušit soupeřův tlak. Při správném provedení lze pokračovat v protiútoku páčením.