UDE HIŠIGI WAKI GATAME

Při této páce blokuje tori ukeho paži podpažím a hrudníkem. Tori může tímto způsobem zaútočit, když je uke v parteru, v lehu na břiše nebo i v postoji.

Na obrázku tori zahájil útok na soupeře, který je v parteru. Levou paži ukeho zablokoval pravým podpažím a tlakem trupu soupeře přitiskl k tatami. Páčení dokončí zatlačením soupeřova zápěstí proti jeho loketnímu kloubu.

 

Poznámka k nácviku : Při provedení z postoje musí tori převést ukeho na zem plynule. Nesmí ho házet!