SUMI GAEŠI

 

Na prvém obrázku jsou tori a uke v pravém obranném postoji. Pravou rukou, kterou tori drží soupeře na lopatce, důrazně zatáhne a donutí ho vykročit levou. Pak levou nohou ustoupí dlouhým krokem a tahem obou paží jej vychýlí vpravo vpřed. Než obnoví uke stabilitu, přemístí tori svou levou nohu mezi nohy 

 soupeře a sedá si těsně za patu své levé - obr. 2.

Pokračuje v pohybu pádem přímo vzad a nártem své pravé zvedá stehno ukeho - obr. 3. Hod dokončí dalším tahem obou paží a napřímením pravé nohy. Uke padá vpřed přes hlavu toriho - obr. 4.  

 Důležité body:

1. Teprve, když uke přenese svou hmotnost plně na pravou nohu, může tori vykročit svou levou.

2. Po celou dobu akce musí tori kontrolovat pohyby pravé paže soupeře, aby nedošlo ke zranění jeho šíje.

 Poznámka k nácviku:

U žáků nacvičuje trenér sumi gaeši nejprve kroky ukeho, toriho, potom z normálního úchopu a teprve po dokonalém zvládnutí přecházejí žáci k nácviku v jigo tai.