JOKO GAKE

 

Tori vychází ukeho vpravo vpřed a vy okamžiku, kdy plně přenese svou hmotnost na vykročenou pravou, jej tori zahákne svým levým chodidlem, přizvedává a hod dokončí pádem vedle soupeře. V pravém přirozeném postoji donutí tori ukeho vykročit levou nohou. Práce paží je tak důrazná, aby uke ihned musel obnovit rovnováhu vykročením pravou - obr. 1.

V okamžiku, kdy uke dokročí na pravou, tori sníží těžiště a vykročí pravou nohou ke špičce levé nohy soupeře. Levou paží jej přitahuje ke svému boku, pravou pracuje ve stejném směru. Zároveň  umístí levé chodidlo na pravý kotník soupeře - obr. 2.

Uke reaguje na mohutný tah k zemi vzpřímením. Tori této reakce využívá, levou nohou přizvedává pravou patu soupeře. Jakmile je uke dokonale vychýlený, tori padá na svůj levý bok a dokončuje soupeřův pád - obr. 3.

 Důležité body:

1.  Po celou dobu akce tori důrazně přitahuje pravý loket ukeho ke svému boku. Zabrání tak zranění ukeho.

2.  Poslední táze chvatu začíná v okamžiku, kdy uke má již plně svou hmotnost přenesenou na pravou nohu. Tori tedy musí nejprve soupeře zvedat (tahání kůlu) a teprve pak podrážet.

 

Poznámka:

Jako následný chvat patří kosoto gake k nejúčinnějším a nejčetnějším v zápasové praxi.