UDE HIŠIGI ŽUŽI GATAME

 Je nejpoužívanější a také nejúspěšnější pákou, kterou lze nasadit ve všech standardních situacích boje na zemi.

Základní provedení znázorňuje horní obrázek. Uke leží na zádech, tori drží jeho levou paží oběma rukama a zároveň blokuje jeho pohyby oběma nohama. Levou nohu má nártem a bércem opřenou o soupeřův hrudník, pravým lýtkem znemožňuje pohyb ukeho hlavy. Vlastní páčení provádí tori tak, že soupeřovu paži pevně sevře mezi stehny a pádem vzad ji napíná, přičemž dbá na to, aby palec páčené paže směřoval vzhůru.

Útok ze spodní pozice ukazuje levý stření obrázek. Tori ukeho vychýlí vpravo vpřed, pádem vzad přitáhne soupeřovu paži mezi svá stehna, pevně stiskne a páčení dokončí. Tato varianta se používá po nezdařeném útoku chvatem tomoe nage.

Jestliže je uke v parteru, může tori nasednout na jeho levé rameno, pravou rukou zablokovat levou paži, jak je vidět na středním obrázku vpravo. Páčení může tori dokončit pádem vpřed, nebo pádem vzad přejít do základního postavení. Podmínkou úspěšného páčení je stálý silný tlak obou stehen na paží soupeře a pevný úchop páčené paže.

Spodní obrázek vpravo ukazuje obdobu předchozího provedení. Zde tori páčí pravou paži v okamžiku, kdy uke po nezdařeném útoku přešel do postoje na kolena. Zde je nutné, aby tori ukeho vychýlil vpravo vpřed a zabránil mu uniknout z páky do postoje. Stejným způsobem může tori útočit, jestliže uke leží pasivně na břiše. Pak po zablokování paže musí tori posunout pravé koleno až do pravého podpaží soupeře, levou nohu přemístit před hlavu, pevně stisknout paži a tahem celého těla páčení dokončit.

Poslední obrázek vlevo dole znázorňuje jednu z nejčastějších pozic, jež v utkání nastává. Uke si pevně drží paže a pohybem celého těla se snaží z páčení uniknout. Způsobů úniků je řada, společným znakem je práce celého těla proti páčené paži. Obrázek dobře znázorňuje důležitý detail, kdy loket ukeho je pevně přitisknutý k hrudníku toriho. Nácviku z této pozice je nutné v tréninkové praxi věnovat dostatek času, včetně přechodu do držení.