SODE CURI KOMI GOŠI  

 Obrázky 1 - 3 ukazují variantu, při které tori drží ukeho za oba rukávy. Stejně lze úspěšně provést „sode“ vlevo ze základního pravého úchopu a opačně, čímž se významně zvyšuje možnost soupeře překvapit nenadálým útokem na opačnou stranu. Obr. 4 ukazuje správné postavení nohou při chvatu.

 Poznámky k nácviku:

Význam osvojení curi komi goši pro začátečníky je dosud u naší trenérské veřejnosti nedoceněn. Možná, že k tomu přispívá skutečnost, že tento chvat je v naší metodické řadě zařazen až jako osmý boční, zatímco Mifune jej řadí již jako třetí, Gokyo, Koike i Geesink jako čtvrtý v pořadí.

Zde je nutno si uvědomit jeho přednosti pro získání základních dovedností goši wazy (nízký nástup pod těžiště ukeho, obraty na obě strany, osvojení curikomi).