TOMOE NAGE  

Tori vykročí levou mezi nohy soupeře a krátce důrazně do něj 

strčí - obr. 1. Jakmile uke reaguje přenesením hmotnosti vpřed, sedá si uke těsně za patu své levé, pravou nohu umisťuje na levou slabinu soupeře, oběma rukama táhne za svou hlavu - obr. 3. V okamžiku hodu tori napíná pravou nohu a mění směr tahu obou rukou ke svého hrudníku - obr. 4.

Důležité body:

1. Hýždě toriho musí být při nástupu umístěné u špičky nohy soupeře.

2. Pod dobu hodu nesmí tori přerušit tah paží.

3. Pravou nohu tori přikládá, nekope!

TOMOE NAGE  varianta  JOKO

(patří do joko sutemi waza,  z metodického hlediska uvedeno spolu s tomoe nage).

Stejně jako v základním provedení musí tori přinutit ukeho přenést hmotnost vpravo vpřed. V okamžiku, kdy se mu to podaří, padá kolmo na dráhu pohybu ukeho - obr. 3 - na levý bok, levou nohu umístí pod břicho ukeho. Při hodu tori napíná levou nohu a svého soupeře hází podel sebe - obr. 4.

Důležité body:

1. Účinnost chvatu se zvyšuje s rychlostí provedení, k tomu musí tori ukeho dostat do pohybu. Vedle několika rychlých kroků v cugi aši se v praxi často uplatňuje útok levou nohou kouči gari.