MOROTE GARI

V okamžiku, kdy se soupeři dostanou na vzdálenost úchopu, tori uchopí ukeho oběma rukama na zadní straně stehen a podtrhne mu obě nohy. Aby byl útok dostatečně rychlý a překvapivý, musí tori především zabránit ukemu, aby ho uchopil na límci a odráží mu paže. K vychýlení lze použít i záludu, kdy tori prudce přemístí dlaně před obličej ukeho - obr. 1.

Pak tori vykročí pravou nohou nízko pod soupeřovo těžiště, přičemž se snaží dosáhnout kontaktu břichem a ramenem. Zároveň uchopí obě ukeho stehna nízko u kolen - obr. 2.

V závěrečné fázi chvatu tori levou nohou vykročí téměř až ke své pravé noze, přitáhne soupeřovy hýždě až ke svému břichu, prudce napřímí kolena a předkloní trup. Uke padá přímo vzad - obr.3.

 Důležité body:

1. Zde více než u jiných chvatů záleží na překvapení soupeře, kdy útok je veden obrovskou rychlostí pod hranici reakčního času.

2. Většinou lze tímto způsobem získat nižší technické ocenění, ale specialisté dokáží skórovat ipponem či wazari.