SODE GURUMA

Tohoto velmi účinného škrcení lze použít, je-li tori za ukem, nad ním, nebo ve spodní pozici.

Základní provedení je znázorněno na horním obrázku. Uke sedí, tori klečí za ním. Levou rukou uchopí přes pravé rameno levou stranu soupeřova límce obráceným způsobem gyaku (prsty uvnitř), pravou uchopí přes své levé předloktí límec soupeřova kimona za jeho krkem nebo na levém rameni. Pak záklonem soupeře vychýlí a tahem obou rukou ke svému hrudníku škrcení dokončí.  

Velmi dobře lze v randori použít této techniky škrcení, je-li tori ve spodní pozici. Prvou rukou uchopí levou stranu límce soupeře přes jeho pravé rameno, levou rukou uchopí přes své pravé zápěstí soupeřovo kimono na levém rameni a pravou nohou blokuje levé rameno ukeho.