HARAI CURI KOMI AŠI

 Nejprve tori změní úchop. Pravou rukou uchopí levý rukáv ukeho pod loktem a oběma rukama jej zatáhne vpravo vpřed, přičemž se sníží v těžišti - obr. 1. Uke reaguje tím, že ustoupí levou a toriho přitahuje k sobě - obr. 2. V ten okamžik tori náhle přestane odporovat levou paží a rychle vykročí levou ke špičce pravé nohy soupeře. Jakmile přenese plně hmotnost na svou levou nohu, tori začne zvedat soupeře levou rukou a pravou jej přitahuje k sobě, čímž jej vychýlí vlevo vpřed. Pak chodidlem pravé podmetá vzad ukeho nárt - obr. 3. Hod dokončí rotací celého trupu a protažením podmetu do krajní polohy - obr. 4.

 Důležité body:

1. V okamžiku nástupu do chvatu musí být špička levé nohy toriho v kontaktu se špičkou pravé ukeho, při větší mezeře nelze chvat provést.

2. Podmet a vychýlení vlevo vpřed tori načasuje do okamžiku, kdy uke levou nohou dokračuje vzad.

3. Při podmetu tori prudce napíná stojnou nohu a plně využívá energie rotace celého trupu - obr. 4.