SANKAKU ŽIME /GATAME/

Techniku sankaku (trojúhelníku) lze použít jako škrcení i jako držení. Rovněž lze dokonalého bloku paže využít k páčení.

Tři horní kresby ukazují provedení ze spodní pozice, kdy se uke snaží ohrozit toriho průnikem mezi jeho nohama. Tori nejprve uchopí pravý rukáv soupeře a přitáhne jej k sobě. Zároveň pravou nohu obejme soupeřův krk a podkolenním levý nohy zaklesne nárt své pravé nohy. Pak se přetáčí na svůj levý bok. Silným sevřením obou nohou tori škrcení dokončí. Jestliže se mu podaří ukeho přetočit na jeho záda, může být vyhlášeno držení. K upáčení pak stačí, aby tori soupeřovu paži přitáhl ke svému hrudníku a zaklonil se.  

Druhý obrázek je namalovaný obráceně kvůli lepší názornosti. Uke leží na břiše a pasivně čeká na přerušení boje. Tori se posadí soupeři na záda, levé koleno umístí do podpaží ukeho levé paže. Oběma rukama uchopí soupeřův límec a přitáhne si jej ke svému břichu. Vzniklá mezera mu umožní umístit pravou nohu kolem ukeho krku. Pak zaklesne nárt pravé nohy podkolenním levé a akci dokončí škrcením nebo páčením.

Poslední dva obrázky ukazují nasazení sankaku, kdy uke leží na břiše a tori útočí směrem od jeho hlavy. Tori zaklesne ohbím své pravé paže levou paži ukeho, levou rukou uchopí soupeřův pás. Pak ukeho přizvedne a umístí patu pravé nohy do podpaží jeho pravé tak, aby pata směřovala k jeho levému koleni. Za stálého tahu tori přetáčí soupeře na záda a dokončí blok. Jestliže se v tomto okamžiku přitáhne k dolní končetině soupeře, může rozhodčí vyhlásit držení. Těla obou soupeřů musí ležet rovnoběžně.