UČI MATA

V okamžiku, kdy uke, který je v obranném postoji, ustoupí pravou nebo vykročí levou, přemístí tori pravou nohu vpřed, přičemž jej vychyluje vlevo

vpřed - obr. 1. Zároveň rychle zakročí levou za patu pravé, pravou přednoží a prudce švihne vzad mezi nohy soupeře, kde nadráží zadní částí svého stehna jeho levé stehno zevnitř - obr. 2. Hod dokončí tori hlubokým předklonem a rotací trupu za stálého tahu obou paží - obr. 3, 4.

Poznámka k nácviku:

Na obr. 3 je výborně znázorněno správné „nabalení“ soupeře na bok toriho. Obě těla musí vytvořit písmeno „T“ a tori musí být schopen v této pozici setrvat, event. Několikrát poskočit (ken ken = opakovaný nástup - nejúčinnější útok).

UČI MATA  /GOŠI/

 Jestliže tori při útoku nadráží pravou nohou vnitřní stranu pravého stehna soupeře, je ve chvatu zapojen více bok útočníka a tato varianta se nazývá goši uči mata. V praxi ji provádějí závodníci s kratšími dolními končetinami.

 Důležité body:

1. Špička levé nohy toriho musí směřovat do směru hodu - obr. 2

2. Pravou paží tori přitahuje soupeře ke svému uchu, levou táhne vodorovně vpřed do kruhu.

3. V konečné fázi hodu je důležité, aby tori dokončil rotaci trupu tak, aby pravá strana jeho pánve směřovala k zemi a pravá noha byla vysoko zanožena.

 Poznámky k nácviku:

Při základním nácviku se doporučuje, aby uke stál předkloněný v obranném postoji. Protože po správném vychýlení okamžitě následuje pád, je vhodné u začátečníků provádět nácvik ve trojicích. Teprve po osvojení správného vtočení pod ukeho, necháme žáky cvičit ve dvojicích.