KO SOTO GAKE

Na obr. 1 drží tori ukeho v levém střehu, vykračuje pravou. Krátkým důrazným zatažením k sobě se snaží vyvolat reakci ukeho vlevo vzad. Ihned vykročí levou nohou, která je ohnutá v koleni, pravou přiloží nízko pod kotník a přes patu soupeře, přičemž ho oběma rukama dále vychyluje vlevo vzad - obr. 2.

Hod provádí prudkým napnutím levé nohy a přizvednutím pravou a oběma rukama - obr. 3.

Důležité body:

1. Při nástupu musí tori nastoupit nízko pod těžiště ukeho - obr. 2.

2. Uke stojí v okamžiku pádu celou hmotností na patě levé nohy, aby jej tori mohl hodit, musí vyvinout velkou sílu. K tomu je nutné, aby pracoval celým tělem stejně, jakoby vytahoval ze země kůl - obr. 3.

3. Výhodné je rovněž při hodu obtočit ukeho patu špičkou nohy, někteří borci rovněž provádějí hod zaháknutím vlastní paty za patu soupeře.

4. Při utkání většinou dovádí tori soupeře až na zem a padá na něj celým tělem.