AŠI GURUMA

 Ze základního postoje ustoupí tori levou před špičku levé nohy ukeho a natočí se k němu pravým bokem, současně jej vychyluje vpravo vpřed - obr. 2. V okamžiku, kdy uke přenesl hmotnost na špičku pravé nohy, přiloží tori nárt své pravé nohy vně ukeho pravého kolena - obr. 3. Při hodu napne tori pravou nohu v koleni, zpevní prsty nohy a vytočí patu tak, aby byla vně soupeřova kolena.. Hod dokončí důrazným tahem levé a tlakem pravé paže - obr. 4.

 Důležité body:

1. Koleno soupeře tori zadržuje (obdoba hiza guruma), není tedy podmetáno, což by mohlo vést ke zranění.

2. Chvat vyžaduje dokonalé využití pohybu soupeře k jeho vychýlení a od toriho výbornou koordinaci pohybů celého těla.

3. V zápasové praxi se často využívá možnost křížového nástupu.