O UČI GARI

 

Tori a uke jsou v základním pravém postoji  - obr. 1. Tori vykročí levou ke špičce pravé nohy ukeho a natočí se k němu pravým bokem, levou paží táhne vodorovně. Uke reaguje rozkročením a snížením těžiště. Tori nárazem pravého boku soupeře vychyluje na paty, pravým podkolením a lýtkem podráží zevnitř jeho levou nohu - obr. 2. Tahem levé a tlakem pravé paže hází soupeře vlevo vzad - obr. 3.

 

Důležité body:

1. Při nástupu musí tori dosáhnout těsného kontaktu boku s břichem soupeře a zadní strany stehna se stehnem ukeho - obr. 2.

2. Je důležité, aby se tori dostatečně snížil pod těžiště ukeho, pravým uchem měl kontakt s pravou stranou jeho hrudníku, čímž brání soupeři uplatnit protichvat.

 

Poznámky k nácviku:

Po osvojení výše popsaného způsobu je nutné nacvičit variantu nástupu. Tori vykračuje pravou šikmo ke špičce pravé ukeho, levou zakročí za svou patu a po dosažení kontaktu a vychýlení ukeho provádí podraz pravou. Oba způsoby nástupu je nezbytné si osvojit pro zápasovou praxi.