HARAI GOŠI

Tori přiměje tahem obou paží ukeho vykročit pravou nohu, současně přemístí špičku své pravé před pravou soupeřovu - obr. 1. Na špičce pravé nohy tori dokončí obrat vlevo, bokem nadrazí soupeře ve středu jeho těla a zadní částí stehna podmetá soupeře vzad - obr.2. Hod dokončí pokračujícím podmetem za stálé rotace svého trupu - obr. 3.

 

Důležité body:

1. Po dokončení nástupu musí špička toriho nohy směřovat do směru pádu ukeho - obr. 2.

2. Po celou dobu hodu udržuje tori bokem těsný kontakt s břichem soupeře důrazným tahem obou paží.

 

Poznámky k nácviku:

Základní nástup do chvatu je obdobný jako při uki goši, tori nastupuje při nástupu vpravo k pravé špičce ukeho nohy.

Při nácviku v pohybu musí trenér žáky upozornit na rozdíl v provedení hodu, jestliže uke došlapuje pravou či levou nohou. Vždy je nutné zachovávat správný směr hodu (90, 180).