OKURI AŠI HARAI

 

Soupeř se pohybuje stranou, přičemž se dopouští chyby, že přisouvá nohy k sobě. Tori ukročí vpravo ve směru pohybu ukeho - obr. 1. V okamžiku, kdy uke přiblíží svou pravou nohu k levé, tori jej pravou paží nadzvedává, levou zatlačí jeho loket do středu těla. Současně přiloží chodidlo levé nohy na kotník ukeho pravé - obr. 2. Vlastní hod dokončí tori prudkým podmetem ve směru pohybu ukeho, přičemž napíná pravou stojnou nohu v koleni - obr. 3.

 

Důležité body:

1. Aby uke přenesl hmotnost na levou nohu, musí tori ve správný okamžik jej pravou rukou nadzvednout a levou mu loket pravé  „vyrazit“ přímo k pupku.

2. Úspěšný podmet vychází z koordinace pohybu toriho s pohyby ukeho, přičemž malíček podmetající nohy se pohybuje těsně nad tatami. Největší sílu vyvíjí tori na konci podmetu, kdy uke ztrácí kontakt se zemí.