UDE HIŠIGI HIZA GATAME

 Hiza znamená, že tori používá k páčení své dolní končetiny.

Horní obrázek ukazuje použití páky, kdy je tori ve spodní pozici a uke umístil svou pravou paží na jeho záda. Tori se přetočí na svůj pravý bok a chodidlem pravé nohy podráží koleno ukeho, přičemž pevně svírá ve svém podpaží jeho paži. Stehno levé nohy přiloží tori na ukeho loket a tlakem k zemi páčení dokončí.  

Velmi časté použití hiza gatame ukazuje druhý obrázek. Ukemu se podařilo uvolnit svou pravou paži ze sevření v podpaží toriho při kesa gatame. Tori paži uchopí za zápěstní a přes stehno své pravé nohy ji upáčí. Aby bylo páčení účinné, je nutné mít stehno pod páčeným kloubem.

Třetí obrázek je pokračováním akce z prvého případu. Zde se tori přetáčí až téměř na břicho a levou nohu umísťuje až před rameno soupeře. Páčení dokončí tlakem dolní končetiny na ukeho loket, přičemž pohybem celého těla zpět paži dále napíná.

Spodní obrázek ukazuje využití hiza gatame v případě, kdy se uke snaží přejít do útoku obejmutím soupeřova stehna zespodu. Tori uchopí ukeho pravou paži za zápěstím a přitahuje ji ke svým hýždím. Zároveň zapře nárt levé nohy do soupeřovy slabiny a napnutím nohy při stálém tahu páčené paže akci dokončí. Druhou nohou tori ukeho blokuje, aby neunikl přetočením trupu.