HADAKA ŽIME  

 Horní obrázek ukazuje útok toriho zezadu na sedícího soupeře. Pravou paži tori přiloží palcovou hranou na ukeho krčí tepnu a průdušnici, levou rukou uchopí dlaň své pravé ruky a silně přitáhne obě paže k sobě za současného blokování pohybů ukeho trupem a nohama. Levý spodní obrázek ukazuje variantu škrcení, kdy tori útočí od hlavy na ukeho, který leží na břiše nebo klečí. Obě paže tori přitahuje ke svému hrudníku, kterým soupeře blokuje.  

Obrázek vpravo ukazuje útok na soupeře, který se snaží mostováním uniknout z držení. Tori pravou paži podloží pod ukeho šíji a uchopí rukáv své  levé paže, levé předloktí přiloží na soupeřovo hrdlo a uchopí svůj rukáv v ohbí  pravého loketního kloubu. Škrcení dokončí protitlakem obou paží za současného tlaku celého těla k zemi. Stejným způsobem se může tori pokusit o únik z držení kamišiho gatame, kdy je ve spodní pozici.