Goshi guruma  

 Z pravého přirozeného postoje tori vychýlí ukeho vpravo vpřed, přičemž jej pravou paží uchopí okolo šíje - obr. 1. Uke se snaží obnovit rovnováhu vykročením levé. V tom okamžiku dokončí tori obrat zakročením levou až za svou postavu, mezi nohy ukeho - obr. 2. Napnutím nohou v kolenou za současného důrazného přitažení pravou a tahu levou paží, hází tori ukeho přes své boky před sebe - obr. 3.

 

Důležité body:

1.  Tori musí nastoupit nízko pod těžiště ukeho, kolena ohnutá - obr. 2.

2.  V okamžiku, kdy tori objímá šíje ukeho, musí být uke již velmi dobře vychýlený.

3.  Aby provedení chvatu bylo plynulé, je nutné správné časování práce pravé paže a napnutí kolen