DE AŠI HARAI  

 

Tori a uke jsou v pravém postoji - obr. 1. Tori zakročí pravou vlevo stranou a tahem levé ruky přiměje ukeho vykročit pravou nohou - obr. 2. V okamžiku, kdy uke přenáší hmotnost na pravé chodidlo přiloží tori chodidlo levé na jeho patu a kotník. Podmet vede tori šikmo ve směru ukeho prstů nohy - obr. 3, 4.  

 Důležité body:

1. Ukeho nohu podmetá tori v okamžiku, kdy na ni došlapuje (podraz = gari). Při přenesení hmotnosti naplno, nelze harai ani gari použít a tori provádí také ( = přizvednutí soupeře).

2. Při podmetu tori zpevní prsty podmetající nohy. Malíkovou hranu vede těsně nad zemí, přičemž průběh síly podmetu stupňuje tak, aby síla byla největší  v krajním bodě dráhy podmětu, kdy uke začíná padat.