HIZA GURUMA

 

Uke a tori stojí v pravém postoji - obr. 1. Tori zakročí levou a vykoná dva nebo tři kroky v cugi aši, uke jej následuje, přičemž vykračuje pravou. Tahem obou paží tori donutí ukeho přenést hmotnost na špičku pravé nohy a současně ustoupí pravou nohou do strany, levé chodidlo přiloží na pravé koleno ukeho - obr. 2. Za stálého tlaku na koleno soupeře tori dále pokračuje v rotaci trupu, tahem levé paže a tlakem pravé paže soupeře hází - obr. 3.  

Důležité body:

1. Tlak pravé paže vzhůru se současným silným tahem levé paže obloukem vzad, umožňuje po celou dobu hodu udržovat správnou vzdálenost mezi těly soupeřů.

2. Tori chodidlo na koleno soupeře přikládá, přičemž zpevní malíkovou hranu chodidla. Zásadně nekope!

3. Tori se rovněž nesmí ohýbat v pase.