KUZURE KESA GATAME

Tento chvat se liší od základního provedení tím, že tori umístí pravou paži pod levou paži ukeho a opírá se dlaní a předloktím o zápasiště - obr. 1.  

Při obraně lze použít úniků jako v základní variantě nebo např. jak znázorňuje obr.2 . Uke umístí prsty levé ruky pod pravé ucho soupeře a zatlačí proti jeho krku. Současně přitáhne paty k hýždím a prudkým nepnutím nohou a rotací těla vpravo uvolní vytažením svou pravou paži a dokončí únik. Jiný způsob úniku znázorňují obr. 3 a 4, kdy uke útočí na pravou paži toriho a po zrušení kontaktu se uke přetáčí na pravý bok a uniká. Velmi výhodně lze po tomto úniku pokračovat v útoku škrcením.