SASAE CURI KOMI AŠI

 

 Tori několika kroky přiměje soupeře vykročit pravou, přičemž sám ustoupí vpravo stranu - obr. 2. Tori zaseknutím a nadzvednutím soupeře pravou paží a tahem levou donutí ukeho přenést svou hmotnost na špičku pravé nohy. Současně přiloží tori své levé chodidlo těsně nad kotník ukeho pravé

nohy - obr. 3. Důrazným tahem levé paže a tlakem pravé, při stálé rotaci trupu dokončí tori hod.

 Důležité body:

1. Dokonalé přenesení hmotnosti ukeho na pravou nohu docílí tori důrazným provedením „curikomi“. Na to pak navazuje tah levé paže, která až do okamžiku pádu ukeho táhne vodorovně, teprve pak směřuje tah toriho k jeho boku.

2. Levé chodidlo toriho stejně jako při hiza gurumě nohu zadržuje, není podmetána nebo podrážena.

3. K dokonalému provedení útoku musí tori svého soupeře přitáhnout až ke svému břichu.

 Varianta:

Stejně jako při hiza gurumě lze „sasae“ provádět v okamžiku, kdy se uke snaží vykročit pravou.