JOKOŠIHO GATAME

Toto držení spolu s jeho variantami patří k nejpoužívanějším a nejúčinnějším. Tori je nasazuje v okamžiku, kdy je v postavení z boku ukeho. Pak snadno zalehne soupeře hrudníkem, přitiskne ho k zápasišti a blokuje mu hlavu, trup, paži a dolní končetinu. Na obr. 1 je znázorněno základní provedení, kdy tori blokuje soupeře tlakem hrudníku, levou paží ho drží pod šíjí a pravou mezi nohama za pás. Práce nohou může být velmi rozdílná. Zásadou je však držet ukeho vždy ve čtyřech bodech, dále pak změnou postavení nohou reagovat na pokusy ukeho o únik.

Obr. 2 a 3 znázorňují pokus o únik z držení. Uke pevně sevře toriho paži stehny a přibližováním k podložce mu natáhne paži. Zároveň si pomáhá odtlačením levou paži. Jestliže se mu podaří toriho levou paži napnout, může nasadit páku ude hišigi ude gatame. Pravděpodobnost úspěšného nasazení páky se zvýší, jestliže se ukemu podaří levou nohu zaklesnout podkolenním o toriho krk.