O GOŠI  

 Z pravého přirozeného postoje vykročí tori pravou nohou ke špičce pravé nohy ukeho, současně jej vychyluje vpravo levou rukou táhne vodorovně, pravou umístěnou na pase soupeř jej přitahuje ke svému boku - obr. 2. Prudkým napnutím nohou a předklonem za stálého tahu oběma rukama, hází tori ukeho před sebe - obr. 3.

 Důležité body:

1. Při prvním kroku musí tori nastoupit nízko pod těžiště soupeře - obr. 1.

2. Po dokončení obratu musí špičky nohou ukeho a toriho směřovat stejným směrem. Jestliže tori nastoupí v okamžiku, kdy uke dokračuje levou, pak se otáčí cca o 90, když nastupuje v okamžiku, kdy dokračuje uke pravou, pak se musí otočit o více než 180.

3. Stejně jako při uki goši je důležitý pevný kontakt boku toriho s břichem ukeho po celou dobu útoku.

Poznámka k nácviku:

Trenér dbá, aby tori tahovou paží táhl šikmo vzhůru. Jestliže táhne dolů, uke „trestá“ toriho oběhnutím a hodem chvatem ogoši opačným bokem.