UKI GOŠI

 

 Když uke dokročí na levou nohu, vychýlí jej tori vpravo vpřed a současně přemístí špičku své pravé nohy k pravé špičce ukeho nohy - obr. 1.  Levou rukou tori táhne vodorovně, pravou přitom přemístí na bedra soupeře a pevně jej přitiskne ke svému boku. Současně dokončí obrat na špičce pravé nohy zakročením levé - obr. 2. Pokračující rotací celého trupu za stálého tahu levé paže tori ukeho hází vpravo vpřed - obr. 3., přičemž pravou nohu vytáčí na špičku.

 Důležité body:

1. Pravý bok nasazuje tori na střed těla ukeho (pod pupek).

2. Pravá paže přitahuje soupeře po celou dobu pevně k boku toriho. Vlastní hod provádí tori prudkým zášvihem levé nohy a rotací trupu.

 Poznámka k nácviku:

Se začátečníky je nejvhodnější začít s nácvikem na místě. Tori vychyluje soupeře na špičky a současně vykračuje pravou nohou. Po celu dobu obratu musí zůstat uke vychýlený na špičkách.