SEOI NAGE IPPON

 

 Nástup lze provádět liž při úchopu jednou rukou. Po vychýlení ukeho vpravo vpřed nastupuje tori shodně s morote seoi nage. Pravou paží ohnutou v lokti nadráží pravou paži ukeho, kterou pevně sevře. Obr. 1 a 2 ukazuje variantu úchopu dle Kuda, kdy tori sráží ukemu levou paži do podpaží jeho pravé.

  Důležité body:

1. Otočením pravé malíkové hrany vpřed, dosáhne tori velmi pevného úchopu paže soupeře.

2. Tori nesmí vsunout pod paži ukeho své rameno, neboť by se vystavil nebezpečí škrcení.

 Poznámky k nácviku:

Seoi nage nacvičuje trenér až když žáci bezpečně padají vpřed a ovládají tai sabaki. Nedostatečná průprava bývá zdrojem značného počtu zranění.

Stejně jako při ostatních chvatech, kdy se tori musí otočit o 180, začínáme

s nácvikem na místě. První doba vytažení ukeho na špičky, druhá nástup pravou nohou, třetí dokončení obratu při stálém tahu obou paží, aby uke neklesl zpět na paty. Jakmile tori dokončí obrat zakročením levé, okamžitě napíná nohy v kolenou a ukeho hází vpřed.

SEOI NAGE - MOROTE

 Z pravého postoje nastupuje tori špičkou pravé nohy k vnitřní straně pravé nohy soupeře za současného vychýlení levou paží vodorovně, pravou ke svému rameni - obr.1. Za stálého tahu obou paží tori dokončí obrat zakročením levou nohou. Nohy má tori ohnuté v kolenou, tělo vzpřímené - obr. 2. Pokračujícím tahem paží a rotací trupu, prudkým napnutím kolen se současným předklonem hází tori ukeho před sebe - obr. 3.

 Důležité body:

1. Pravou rukou tori vyvíjí límec soupeřova kimona na své zápěstí, přičemž otáčí malíkovou hranou do směru hodu ukeho - obr. 4. Obr. 5 ukazuje chybné přitažení hřbetu ruky k předloktí a odtažený loket od boku toriho.

2. Po dokončení obratu musí špičky ukeho a toriho směřovat stejným směrem, přičemž má tori svou hmotnost přenesenu na špičku nohou - obr. 2.

 Poznámka:

Při soi nage eri drží tori pravou rukou pravý límec ukeho kimona.