JOKO OTOŠI

 

Oba soupeři jsou v obranném postoji. Tori důraznou prací paží zatáhne ukeho vlevo vpřed. Uke reaguje, chce obnovit rovnováhu a vykročí pravou nohou - obr. 1. V okamžiku, kdy uke dokračuje na pravou nohu, se tori na špičce levé nohy otáčí a uhýbá ve směru pohybu soupeře. Pak sklouzne levou nohou podél soupeřovy pravé, prsty nohy směrují ven, kotník dovnitř, k soupeři. Levým stehnem zablokuje postupující pravou nohu ukeho - obr. 2. Na třetím obrázku se tori dále otáčí na levý bok, silně táhne levou paží a pravou tlačí do směru pádu soupeře. Uke padá kolmo na směr původního pohybu.

 Důležité body:

1.  Tori musí ukeho navést do chvatu plynulým pohybem tak, aby byl vychýlený do jeho pravé strany.

2.  Pravá paže toriho musí tlačit ve směru tahu jeho paže levé.

Jestliže uke nepřenese svou hmotnost na hranu pravé nohy, ale na špičku, tak jej tori hází chvatem uki waza.