KATA HA ŽIME

 Tento chvat navazuje přirozeně na škrcení okuri eri žime a při boji lze do něho úspěšně přejít. Základní provedení ukazují horní dva obrázky. Pravou rukou palec uvnitř, uchopí tori levou stranu límce soupeře, levou paži vsune do podpaží soupeřovy levé vzpažené paže a předloktí opře hřbetem ruky o soupeřovy levé vzpažené paže a předloktí opře hřbetem ruky o soupeřův krk. Vlastní škrcení tori dokončí přitažením pravé paže a protitlakem levé za současného vychýlení ukeho vzad.

Dalších pět obrázků ukazuje škrcení z pozice, kdy je uke v parteru. Tori soupeře blokuje sevřením nohama a zatažením k sobě, vzhůru. Uke reaguje protitlakem k zemi, čehož tori využívá k jeho vychýlení a kotoulem vpřed útočí. V okamžiku dopadu soupeře na tatami podkládá levou paži pod ukeho šíji a škrcení dokončuje.

Poslední série ukazuje kata ha žime, když je tori ve spodní pozici a uke se snaží přes jeho přejít do držení.

Tori přitáhne soupeře pravou rukou, kterou drží za rukáv, k sobě, levou umístí prsty uvnitř, na levém límci - obr. 1. Jakmile dostane ukeho do kontaktu se svým hrudníkem, podvlékne levé předloktí pod soupeřovu bradu a drží ho pevně přitaženého k sobě - obr. 2. Zároveň uvolní úchop pravou rukou a přemísťuje ji za šíji soupeře.

Škrcení tori dokončí podvléknutím svého pravého předloktí levé a silou soupeřův límec dotáhne - obr. 3. Tato varianta je velmi účinná a lze ji v randori často použít.