KUZURE KAMIŠIHO GATAME

 

Liší se od základní techniky vzájemnou polohou těl soupeřů, zde neleží tori a uke v přímce, ale šikmo, neboť zalehává jedno rameno. Obr. 1 ukazuje způsob, kdy tori pravou rukou drží soupeře přes paži, levou pod paží. Trupem zalehává ukeho pravé rameno, které blokuje pokrčenou pravou nohou, levá je natažena vzad, pánev přitisknutá k tatami.

Obr. 2 - 4 ukazují pokus o únik, kdy si uke vytvoří nejprve pravou rukou mezeru a pak se přetáčí na pravý bok. Zkušený soupeř však využije této situace pro přechod do škrcení. Pravou rukou obejme pravou paži ukeho a uchopí ho za límec, prsty dovnitř, pod jeho levým uchem. Dotažením lokte k boku pak velmi účinně škrtí.