ŽIK KOKU ŽIME

 Škrcení žikoku žime patří k nejúčinnějším, neboť tori škrtí soupeře pomocí límce jeho kimona a vlastního stehna, čímž vzniká velmi silný tlak na krk soupeře.

Na prvém obrázku útočí tori z boku na soupeře ležícího na břiše.

Levou nohou zablokuje levou paži ukeho, pravou paží drží pravou paži. Důležitý je úchop pravé ruky toriho za svůj levý límec, jak ukazuje obr. 2. Po dokonalém zablokování soupeře začne tori s jeho přetočením kotoulem - obr. 3. Na obr. 5 tori uchopí levou rukou zepředu límec soupeřova kimona. Pak při blokování ukeho levé paže vymění nohy, tj. místo levé zaklesne pravou, a současně levou nohu položí z pravé strany na soupeřovu hlavu a tlakem podkolenní na jeho krk a tahem ruky za límec kimona škrcení dokončí - obr. 6.