OHTEN ŽIME

 Uke je ve vzporu klečmo. Nejprve tori zablokuje soupeřovy pohyby zaklesnutím levé nohy do ohbí jeho levé paže. Pak vsune pravou paži do soupeřova pravého podpaží, levou pod jeho hrdlo a uchopí palcem dovnitř, pravou stranu límce jeho kimona. Pak soupeře přitáhne k sobě a snaží se vyvolat jeho reakci vpravo vpřed. V tom okamžiku svou nohou překročí a soupeřův trup a provede kotoul a dokončí škrcení - obr. 1 a 2.

Není-li škrcení dostatečně účinné, uvolní tori po dokončení kotoulu blok soupeřovy levé paže, levou nohu přehodí na pravou stranu jeho krku, sevře nohy a nasadí ude hišigi žuži gatame. Tato varianta bývá v literatuře nazývána ohten gatame.